Statutter 2021

Bemærk pkt 14.4 for deltagelse i singlehand 152 sømil 

Ændringer vil forekomme. 

Hvis du overvejer at deltage i 150 NM enkelthåndskurset, skal du være opmærksom på punkt 14.4. 

 

Foreløbige STATUTTER 2021

 

1. Vegvisir Race er en årlig Adventure Sailracing begivenhed, der starter og slutter i en havn i Danmark. I 2021 bliver det med start og mål fra Nyborg. 

 

2. Kapsejladsen er for single- og doublehanded deltagelse.  

 

3. Der er tre baner. To af dem består af en kombination af inshore- og offshore-sejlads, mens den tredje er mere kystnær. Den længste er en 2Star-bane på ca. 225 sømil. Der er yderligere to baner: en på 86 og en 152 sømil. Begge er åbne for dobbelthanded og singlehanded deltagelse. 

 

4. Datoen for begivenheden er den første weekend i september - kendt som Vegvisir Race Week. 

 

5. Der er præmier til vinderne af hver Vegvisir Race Class-kategori (VRC). Kategorierne er defineret i forhold til en båds længde overalt - LOA. LOA måles til fods (1 fod = 0,3048 m) og angiver den samlede bådlængde (LOA) som defineret i World Sailing's Rules. 

 

6. Dobbelt- og singlehand kølbåde 

VRC Mini - fra 18.00 til 25.00 fod 

VRC Small - fra 25,01 til 30,00 fod 

VRC Medium - fra 30,01 til 35,00 fod 

VRC Large - fra 35,01 til 40,00 fod 

VRC XL fra 40,01 fod og længere 

 

Multihulls: 

VRC Lille 18,00 til 30,00 fod 

VRC Large 30,01 fod og længere 

 

7. Vinderen af ​​hver kategori er den båd, der sejler banen på den hurtigste tid sin kategori. 

 

8. Deltagere i Vegvisir Race kan kun starte, hvis de er registreret og har betalt adgangsgebyret og kan vise en gyldig ansvarsforsikring ved registrering. 

 

9. Enhver egnet og sødygtig sejlbåd kan tilmelde sig mhp. deltagelse i Vegvisir Race. Løbsledelsen har ret til at afvise enhver båd, der ikke findes i forsvarlig stand, der ikke vurderes tilstrækkeligt sødygtig, der ikke kan fremvise en gyldig ansvarsforsikring eller hvor sikkerhedsudstyrets standard om bord vurderes utilstrækkeligt. 

 

10. Da Vegvisir Race er en single- eller doublehanded kapsejlads, må kun den samme person (for singlehand) og de samme to personer (for dobbelthand) være ombord under løbet. 

 

11. Vegvisir Race skal udføres i overensstemmelse med de internationale regler for forebyggelse af kollisioner til søs og i henhold til de gældende sejladsbestemmelser (publiceres ultimo marts 2021) for Vegvisir Race. 

 

12. Alle deltagere skal sejle med et tracking system, der  udleveres inden løbet, sammen med to startnumre, der monteres på  søgelænderet ud for cockpittet. Deltagerne er forpligtet til at returnere trackeren og startnumrene umiddelbart efter afslutning af løbet eller umiddelbart efter at være udgået af løbet. Mistede trackere og / eller startnumre erstattes af deltageren kontant.

 

13. Deltagende både skal efter anmodning sejle med flag leveret af Vegvisir Races sponsorer. Flag og andet materiale udleveres ved registrering. Deltagerne skal være tilgængelige for telefonopkald fra begivenhedens kommunikationsenhed til interviews direkte fra banen. 

 

14. Alle både skal under løbet have en funktionel VHF-radio tændt, enten håndholdt eller stationær. 

14.1 Båden skal være shipshape og i sødygtig stand, og båden skal være udstyret med godkendte navigationslys i overensstemmelse med International Maritime Regler (COLREGS). Både under 7 m længde skal også være udstyret med faste navigationslys som beskrevet i COLREGS for både på 7 meter eller længere. 

14.2 båden skal udstyret med følgende obligatoriske sikkerhedsudstyr: 

- Redningsveste som bæres under hele løbet og som er udstyret med en D-ring og nødflash.

- Livlinjer, der kan bæres på sammen med redningsvest. 

- Jacklines monteret langs dækket til fastgørelse af livlinen. 

- VHF-radio - håndholdt (inkl. Batterier til hele løbet) eller en stationær. 

- Analogt kompas - 1 håndholdt nødblus pr. person om bord. Udløbsdatoen skal overholdes. Alternativt et fuldt funktionel elektronisk LED-blus. En enhed pr. person om bord (E.G. Ocean Signal rescueME EDF1 eVDS emergency fire 750S-01710 eller Odeo Flare MK3 eVDS.) 

- 2 nødraketter med gyldig udløbsdato i overensstemmelse med direktiv 2014/93 / EU 

- En brandslukker 

- En spand eller øse 

- Et førstehjælpskasse 

- En kraftig lommelygte 

- En pandelampe 

- En kniv 

- Et passende anker med ankerkæde og/eller blylinje klar til øjeblikkelig brug 

- Sejladsbestemmelserne for Vegvisir Race 2021 skal være tilgængelige om bord elektronisk eller på print

- Både på 152 sømil singlehand-banen skal være udstyret med autopilot. Sejlerne skal bære enten et satellit- eller AIS-understøttet PLB. 

 

14.3 Søgelænder er obligatorisk på både, der deltager på 225 sømil banen

 

14.4 Deltagere på 152 NM singlehandbanen skal være kvalificerede ved at have afsluttet enten Silverrudder Challenge, OneStar Challenge, Midsummer Challenge eller Vegvisir Race 86 singlehanded eller lignende. 

 

15. Deltagerne anerkender med deres underskrift ved udlevering af trackingenhed  og startnumre, at have en gyldig ansvarsforsikring, at sikkerhedsudstyr og lanterner er godkendte og i overensstemmelse med afsnit 14.1 ovenfor.

Disse vedtægter er tilgængelige i en engelsk og dansk version. Hvis der er en konflikt mellem sprog, har den engelske tekst forrang. 

 

16. Enhver overtrædelse af nærværende statutter vil medføre diskvalifikation.

 

© 2018 Vegvisir Race an event by Morten Brandt // Shorthand ECM 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now