Statutter 2020

Bemærk ændringer i pkt 14.4 for singlehand 152 

Med forbehold for  tilføjelser og ændringer

 

1.    Vegvisir Race arrangeres hvert år med start og mål i Nykøbing F. 

2.    Kapsejladsen er single- og doublehanded. 

3.    Den har tre baner, der alle består af en kombination af inshore og offshore sejlads. Det længste doublehand-bane er ca. 225 sømil. Der er yderligere to doublehand sejladser; en på 86 og en på 152 sømil. Endvidere er 86 og 152 sømil banerne åbne for singlehandsejlere. Deltagere i singlehanded 152 sømil skal kvalificere sig og der er skærpede krav til udstyr. Det står beskrevet i pkt. 13.4
Alle baner har fælles første (ben 1) og sidste (ben 5) ben gennem Guldborgsund. Omsejlingsretningen på ben 2, 3 og 4 offentliggøres på skippermødet. Sejladsen afholdes i forbindelse med fuldmåne medio august/primo september. I 2019 gik starten 15. august. I 2020 går starten 3. september. 

4.    Der er præmier til vinderne i Vegvisir Race Class-kategorierne (VRC). Kategorierne er inddelt i hht. bådlængde overalt LOA som beskrevet at World Sailing. Alle mål er i engelske fod (1 fod = 0.3048m).
 

5.    Double- og Singlehanded
Kølbåde:
VRC Mini - fra 18.00 til 25.00 fod
VRC Small - fra 25.01 til 30.00 fod
VRC Medium - fra 30.01 til 35.00 fod
VRC Large - fra 35.01 til 40.00 fod
VRC XL fra 40.01 fod og længere

Flerskrogsbåde: 
VRC Small18.00 to 30.00 fod
VRC Large 30.01 fod og opefter
 

6.    Vinderen af hver kategori er den båd, der hurtigst sejler banen igennem single- eller doublehanded. 

7.    Deltagere i Vegvisir Race kan kun deltage hvis de er tilmeldt, betalt startgebyr og gennemfører kapsejladsen i overensstemmelse med sejladsbestemmelserne. 

8.    Enhver sejlbåd fra LOA 18 fod og større kan tilmeldes Vegvisir Race. Løbsledelsen har ret til at afvise enhver båd som skønnes uegnet eller er i en for ringe sikkerhedsmæssig standard. 

9.    Da Vegvisir Race er en single eller doublehanded kapsejlads, må kun den samme, eller to de to samme personer være om bord under kapsejladsen.  

10.Der sejles efter de internationale søvejsregler (International Regulations for Preventing Collisions at Sea) og gældende sejladsbestemmelser for Vegvisir Race - disse offentligøres senest 1 mrd. før start.

11.Alle deltagere skal sejle med en tracker og to startnumre, der udleveres før sejladsen. Med kvittering for deltagelse i sejladsen, kvitteres der samtidig for pligt til at tilbagelevere tracker og startnumre umiddelbart efter sejladsen. 

12.Deltagende både skal på forlangende sejle med hækstander med sponsor og / eller Vegvisir Race -logo. Deltagerne står til rådighed for opringninger fra eventens kommunikationsenhed med henblik på interviews direkte fra banen.  

13.Alle sejlere skal under hele sejladsen være kontaktbare på VHF radio, enten håndholdt eller stationær. 

14.Sikkerhed:
14.1 Båden skal være i forsvarlig og sødygtig stand, og at båden er udrustet med fastgjorte lovpligtige lanterner i henhold til De Internationale Søvejsregler (COLREGS). Både under 7m længde skal ligeledes være udrustet med fastgjorte lanterner som foreskrevet for både på 7 m længe og derover. 
14.2 – båden er udstyret med følgende obligatoriske sikkerhedsudstyr:
– Redningsveste - der bæres under hele sejladsen, skal være forsynet med D-ring og nødblink. 
– Livliner der kan bæres samtidig med redningsvest
– Monteret sikkerhedsline/jackstay langs dækket, til fastgørelse af livline 
– VHF radio – håndholdt (inkl. reserve batterier til hele sejladsens varing) eller stationær
– Analogt Kompas
– 1 håndholdte nødblus pr. mand, med gyldig udløbsdato i overensstemmelse med   direktiv 2014/93/EU 
– 2 nødraketter, med gyldig udløbsdato i overensstemmelse med direktiv 2014/93/EU
–  Brandslukker
–  Spand eller øsekar 
–  Førstehjælpskasse 
–  Kraftig lygte/eller pandelampe
–  Kniv
–  Passende anker med ankerkæde og/eller line klar til omgående brug

-   Sejladsbestemmelser for Vegvisir Race 2020 skal forefindes ombord

14.3 Søgelænder for både der deltager i 2Star225

14.4 Deltagere på 152 singlehand skal være kvalificerede for at stille op ved at have gennemført Silverrudder Challenge, eller OneStar Challenge, eller Midsummer Challenge, eller Vegvisir Race 86 Singlehand. Yderligere er det kvalificerende at have gennemført Vegvisir Race 152 doublehand i 2019. Derudover skal båd være udstyret med funktionel selvstyrer og skipper skal have en personlig nødtsender (PLB) på sig under hele sejladsen, enten AIS eller satellitbaseret.  

 

15.Deltagere kvitterer med sin underskrift, ved udlevering af tracking udstyr og startnummer, for at obligatorisk sikkerhedsudstyr og godkendte lanterner er i overensstemmelse med ovenstående punkt 11.1.

16.Alle deltagere skal senest ved registrering og modtagelse af startnummer, oplyse om eget mobilt nummer og ligeledes mobilt nummer til kontaktperson i land.

17.Forsikring 
Hver deltagende båd skal have en gyldig ansvarsforsikring over for tredjepart.
OBS! Dokumentation for gyldig forsikring skal vises ved registrering.

18.Disse statutter er tilgængelige på flere sprog. Hvis der er konflikt mellem de forskellige sprog er det altid den danske version der gælder.

19.Ethvert brud på ovenstående statutter vil resultere i diskvalifikation.

Statutter i PDF-fil
 

© 2018 Vegvisir Race an event by Morten Brandt // Shorthand ECM 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now